business value mri BiiC BV

NIEUW! 
Business Value MRI©
 
Baanbrekende diagnose tool voor business professionals 

U krijgt te horen wat u niet wist.
U leert zien wat u nog niet zag.
U boekt successen die u niet had verwacht.

Ontdek de Business Value MRI©

business value mri algemeen dagblad de ondernemer consultancy.nl dutch cowboys frank watching

De innovatie

Geen topsporter wordt nog gecoacht zonder data en beelden, geen dokter plaatst gips zonder een foto van het bot te hebben genomen en geen psychiater schrijft medicijnen voor zonder een diagnose te stellen. Logisch toch? Echter, het merendeel van de bedrijven past deze logica niet toe in hun praktijk en laten hiermee basale kansen om de organisatie sterker te maken liggen.

De Business Value MRI© is de oplossing die slimme organisatiediagnostiek mogelijk en bereikbaar maakt voor iedere organisatie! De innovatieve aanpak creëert bijzonder waardevolle inzichten in hoe en waar u uw organisatie kunt verbeteren en welke groeikansen u nog kunt benutten. 

Uniek inzicht en kansen voor uw organisatie

Uw omzet of prestaties verbeteren? Uw bedrijf verder professionaliseren of innoveren? Ontdek wat uw bedrijf nodig heeft om nog beter te presteren. Ontdek per bedrijfsonderdeel waar en hoe u het bedrijf nog sterker kunt maken. De geaccrediteerde Business Value MRI© consultant maakt het mogelijk om op een unieke manier uw organisatie volledig integraal en interactief te analyseren en te diagnosticeren. Het verrassende interactieve bedrijfsadvies maakt haarscherp en visueel inzichtelijk wat iedere organisatie nodig heeft. 

Mede door de impact van de digitalisering is het van belang dat u als directeur, ondernemer of manager steeds meer vanuit een holistische kijk naar uw bedrijfsuitdagingen kijkt. De Business Value MRI© maakt dit mogelijk! De methodiek en slimme technologie brengt de professionaliteit en concrete verbeterkansen van uw organisatie middels 15 infographics in beeld.

Volledige diagnose

Door het stellen van zo’n 400 kwantitatieve en kwalitatieve vragen verzamelt de MRI-scan gegevens van zes vitale bedrijfsonderdelen; organisatie, commercie, hrm, financiële stabiliteit, inkoop en digitalisering. Ook onderzoekt de scan de tevredenheid van uw klanten, medewerkers, leveranciers en u als werkgever. 

Met behulp van de (online) Business Value MRI©-tool wordt een dwarsdoorsnede van uw organisatie gemaakt en onder begeleiding van uw geaccrediteerde Business Value MRI© consultant wordt de professionaliteit, samenhang en hiaten van de alle bedrijfsonderdelen in kaart gebracht en worden de inzichten waar en hoe de effectieve bijsturingskansen zitten direct duidelijk.

Bent u op zoek naar hoe u uw omzet, winst, professionaliteit of prestaties kunt verbeteren? Naar meer grip op uw organisatie? Wilt u inzicht krijgen in wat er gebeurt en waarom het gebeurt? Dan is de Business Value MRI© een onmisbaar instrument ter ondersteuning van uw leiderschap. 

Algemeen Dagblad 17 februari 2020

'In één oogopslag is het duidelijk waar kansen voor bedrijven liggen.'

business value mri klanttevredenheidsonderzoek

15 interactieve infographics 
in één integrale bedrijfsanalyse

De Business Value MRI© onderzoekt zes vitale bedrijfsonderdelen: organisatie, commercie, human resource management, financiële stabiliteit, inkoop en digitalisering. De resultaten van het onderzoek worden door de onderstaande 15 interactieve infographics inzichtelijk gemaakt:

business value mri logo
 1. De organisatiegroei benchmark 
 2. Het managementproces
 3. De marktpositionering
 4. Het commercieel Potentieel
 5. De commerciële volwassenheid
 6. De klanttevredenheid
 7. De medewerkerstevredenheid
 8. De medewerkerspassie en commitment
 9. De bedrijfscultuur
 10. De arbeidsmarktpositionering
 11. De HRM volwassenheid
 12. De digitaliseringsvolwassenheid 
 13. De inkoopvolwassenheid
 14. De leverancierstevredenheid
 15. De financiële Stabiliteit

De infographics zijn te filteren op functies, producten, afdelingen, locaties, landen en individuen. Op deze wijze kunt u unieke dwarsdoorsnedes en vergelijkingen maken. Inzoomen en tot unieke inzichten komen samen met uw team. Bij het medewerkerstevredenheids wordt uiteraard de filtering beperkt i.v.m. de anonimiteitswaarborging.

1) De organisatiegroei benchmark

Inzicht in realistisch en concreet verbeterpotentieel

Aan de hand van 13 kwantitatieve en kwalitatieve vragenlijsten meet de MRI in hoeverre de organisatie de beschikking en inzicht heeft over essentiële stuurinformatie. Hoe de bedrijfskundige focus, structuur, samenhang en synergie is. En de MRI verzamelt en verwerkt de feedback van klanten, medewerkers, leveranciers en de werkgever.

De volwassen organisatiewaarde, waarbij een bedrijf de basis en professionaliteit gewoon goed op orde heeft, wordt weergegeven in een Business Value Score©.  Het behalen van een 100% score is voor iedere organisatie goed haalbaar en hiermee heeft u een ijkpunt voor een stevig fundament voor een duurzaam gezonde organisatie.

2) Het managementproces

Inzicht in de professionaliteit en kwaliteit van de aansturing

Hoe effectief en efficiënt is de samenhang tussen de strategische, organisatorische en operationele beslissingen tijdens het aansturen van uw organisatie? Zijn alle noodzakelijke randvoorwaarden aanwezig om de organisatie goed te leiden in het behalen van de doelstellingen?

3) De marktpositionering

Inzicht waarom een klant wel of niet voor u kiest 

Heeft u de juiste inzichten in de behoeftes van uw klanten? Hoe onderscheidend is uw organisatie, het merk, de oplossingen en uw medewerkers? Waar liggen de kansen op verbetering en verbinding naar nieuwe klanten? 

4) Het commerciële potentieel

Inzicht in verkoop & marketing
en waar groei is te activeren

Wat is uw markt? Hoeveel potentiële klanten zijn er en kennen uw organisatie? Wat is het effect van de huidige verkoop, marketing en communicatie inspanningen in deze markt?  Waar kunt u direct en resultaatgericht bijsturen om groei of klantbeleving te verbeteren? Waar zit de oorzaak van te lage verkoop?  De Business Value MRI© brengt het per productgroep volledig in beeld.

5) De commerciële volwassenheid

Inzicht in de ontwikkelkansen voor uw commerciële organisatie

Hoe volwassen is de 'verkoop' binnen uw organisatie? Waar zitten de ontwikkelkansen om de gerealiseerde productiviteit en efficiëntie van de huidige verkooporganisatie te verbeteren?  Benut u de digitale en mogelijkheden? Hoe gaat u om met leads voor nieuwe klanten? En het behoud en beheer van bestaande klanten? 

6) Klanttevredenheids- onderzoek

Inzicht in de duurzame waarde van het klantbestand

Hoe ervaren de klanten uw organisatie? Blijven deze klanten bij u? Wie zijn uw ambassadeurs in de netwerken? Wie van uw klanten zijn bereid om bij een goed aanbod over te stappen naar de concurrent? En wie van uw klanten zijn ontevreden en kraken uw dienstverlening of product af in de netwerken? Wat is hun feedback en advies? De MRI-scan brengt de tevredenheid per product, land, locatie, afdeling en medewerker volledig in beeld! 

MEER INFORMATIE?
MAAK EEN AFSPRAAK
medewerkerstevredenheid 1 - Business Value MRI

7) Medewerkers-
tevredenheid

Inzicht in de tevredenheid van het grootste kapitaal

Zonder goede mensen geen goede  producten, diensten en tevreden klanten. Feedback van medewerkers met behulp van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is zeer waardevol en essentieel om uw organisatie nog sterker te maken. Wat vinden zij eigenlijk van basis factoren (de randvoorwaarden die een medewerker verwacht of nodig heeft) die minimaal aanwezig moeten zijn in uw organisatie?  De Business Value MRI© brengt de tevredenheid m.b.t. de basisfactoren het in kaart. 

medewerkerstevredenheid 2 - Business Value MRI

8) Medewerkerspassie & commitment

Inzicht in het werkgeluk

Zoals aangegeven zijn medewerkers in de organisatie zijn het allerbelangrijkst. En zijn goede basis factoren (randvoorwaarden op de werkvloer) essentieel. Maar hoe vertaalt zich dat nu in passie en commitment onder uw medewerkers? Wat vinden zij van uw dienstverlening? Zijn zij trots op het bedrijf en  merkambassadeurs van uw organisatie? Ervaren zij inspiratie en hoe ervaren zij de werkomgeving? Wat is hun feedback en advies? Het wordt volledig inzichtelijk gemaakt.

9) Bedrijfscultuur

Inzicht in hoe cultuur wordt ervaren in uw organisatie

De cultuur van uw organisatie kan niet los gezien kan worden van overige aspecten van uw organisatie. Met name de cultuur en structuur zijn sterk met elkaar verbonden. Hoe ervaren uw medewerkers de cultuur in uw organisatie, wat kunt u hiervan leren en is deze cultuur ondersteunend aan u ambitie?

10) Arbeidsmarkt-
positionering

Inzicht waarom personeel wel of niet voor u kiest

Hoe ervaren geïnteresseerde toekomstige collega's uw organisatie?  Hoe onderscheidend is uw organisatie op de arbeidsmarkt? Waar liggen de kansen en hoe verleid u nieuwe collega's om te overwegen bij uw organisatie te gaan werken?

11) HRM volwassenheid

Inzicht in de ontwikkelkansen voor uw personeelsorganisatie

Hoe volwassen is het personeelsbeleid en de personeelszaken binnen uw organisatie? Waar zitten de ontwikkelkansen?  Benut u alle mogelijkheden? Heeft u een goed beeld van het potentieel in uw organisatie?

12) Digitaliserings-
volwassenheid 

Inzicht in de ontwikkelkansen naar een succesvolle digitale organisatie

De digitaliseringsvolwassenheid geeft inzicht hoe u omgaat met de organisatie, systemen, informatie en het gedrag rondom digitalisering. Het geeft inzicht in wat de verbeterpunten zijn om uw organisatie succes te kunnen laten zijn in de steeds verder digitaliserende economie.

13) Inkoop volwassenheid

Inzicht in ontwikkelkansen rondom inkoop

Wat is het volwassenheidsniveau van de inkoop binnen uw organisatie? Hoe gaat u om met inkoop binnen uw organisatie? Is er potentieel om de waarde van uw inkoop te verhogen? Welke kansen zijn er voor organisaties waar inkoop ogenschijnlijk niet belangrijk lijkt te zijn? 

14) Leveranciers- tevredenheid

Concreet feedback van belangrijke partners

Hoe ervaren uw leveranciers uw organisatie?  Wat vinden zij sterk en minder sterk aan uw organisatie? Hoe ervaren zij uw professionaliteitsniveau? Zij zij uw ambassadeur? Welke kansen en bedreigingen zien zij voor uw organisatie? Hebben zij nog slimme innovatieve tips? Hoe ervaren zij de samenwerking? Benut feedback van deze belangrijke partners om uw organisatie nog sterker te maken! 

15) Financiële stabiliteit

Actueel inzicht in het uiteindelijke resultaat van uw inspanningen

Ook de essentie van de financiële positie van al uw inspanningen wordt in kaart gebracht. Financiële inzichten waar u daadwerkelijk tactisch op kunt sturen. Wat gaat goed, wat kan beter? Waar zitten de knoppen waaraan u kunt draaien? Wat is het effect van al de inspanningen?  En welk financieel effect kunt u verwachten door de bijsturing vanuit de Business Value MRI©?

Op de hoogte blijven?

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen van de Business Value MRI.

Bezoekadres & Contact

De Business Value MRI is eigendom van BiiC BV.

Nieuwland Parc 78
3351 LJ  Papendrecht
Nederland

085-3013168
info@businessvaluemri.com
www.businessvaluemri.com
KvK 75793148