organisatieadvies jaarplan BiiC organisatieadviesbureau
BUSINESS VALUE MRI©
ONTDEK HET VERBORGEN POTENTIEEL IN ORGANISATIES

Business Value Scan

DE SLIMME INTEGRALE ORGANISATIE MRI-SCAN

De Business Value Scan brengt de professionaliteit en concrete verbeterkansen van organisaties middels 12 infographics in beeld.

Wat gaat goed? Wat kan beter?
Door het stellen van kwantitatieve en kwalitatieve vragen verzamelt de scan gegevens op het gebied van commercie, marketing, communicatie, finance, hrm, digitalisering, inkoop, innovatie en organisatie. Ook onderzoekt de scan de tevredenheid van klanten, medewerkers, leveranciers en de werkgever zelf.

Onze informatie-analisten analyseren deze gegevens m.b.v. onze Business Intelligence-tool. Vervolgens brengen ze de professionaliteit, samenhang en hiaten van de onderdelen in kaart en creëren inzicht in effectieve bijsturingskansen. Dit rapport wordt voor u als consultant kant en klaar aangeleverd, waarna u uw expertise kunt toepassen en uw analyse kunt vertalen naar uw opdrachtgever.Direct inzicht in kansen
Is uw klant op zoek naar hoe zij de omzet, winst, professionaliteit of prestaties kunnen verbeteren? Naar meer grip op hun organisatie? Willen zij inzicht krijgen in wat er gebeurt en waarom het gebeurt? Dan is de Business Value Scan een onmisbaar instrument ter ondersteuning van het leiderschap.


De Business Value Scan genereert:

  • integraal overzicht en inzicht op de professionaliteit van de organisatie;
  • inzicht in wat goed gaat;
  • inzicht in wat beter kan;
  • prioritering & concrete bijsturingsacties;
  • advies, inspiratie & ondersteuning;
  • concreet resultaat als: groei, omzet, winst.

Dit alles samengevat in 12 infographics!

Algemeen Dagblad 17 februari 2020

'In één oogopslag is het duidelijk waar kansen voor bedrijven liggen.'

organisatieadvies biic

Het verbeter potentieel direct in beeld

Ontdek wat het bedrijf nodig heeft om nog beter te presteren. Ontdek per bedrijfsonderdeel waar en hoe u het bedrijf nog sterker kunt maken. Het verrassende bedrijfsadvies maakt haarscherp en visueel inzichtelijk wat iedere organisatie nodig heeft.

business value score biic

1) De organisatiegroei benchmark

Het verbeterpotientieel van de organisatie compleet in beeld!

Het verbeterpotientieel van de organisatie compleet in beeld. Aan de hand van 13 kwantitatieve en kwalitatieve vragenlijsten meet de MRI in hoeverre de organisatie de beschikking en inzicht heeft over essentiële stuurinformatie. Hoe de bedrijfskundige focus, structuur, samenhang en synergie is. En de MRI verzamelt en verwerkt de feedback van klanten, medewerkers, leveranciers en de werkgever.
De optimale organisatiewaarde, waarbij een bedrijf de en basis professionaliteit zeer goed op orde heeft, wordt weergegeven in een Business Value Score© van maximaal 100%. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

neem contact op
Aanmelden
organisatie mri scan bedrijfsanalyse BiiC organisatieadvies consultancy

De verkoopeffectiviteit en touchpoint-analyse

Zo maakt de scan onder andere het effect en verbeterpotentieel van de verkoop, marketing en communicatie inzichtelijk. Met als resultaat dat de ondernemer direct bruikbare adviezen krijgt waarmee hij of zij concreet en resultaatgericht kan bijsturen. Als de verkoop niet goed loopt, wil het niet altijd zeggen dat dit aan de verkoop ligt! Dit wordt in de scan duidelijk in beeld gebracht.

arbeidsmarkt potentieel hrm biic business value scan

Markt- en arbeidsmarkt positionering

Hoe onderscheidend is de organisatie, het merk, de oplossing? Waar liggen de kansen op verbetering en verbinding naar nieuwe klanten of collega's? 

organisatieadvies biic mto

De tevredenheid van medewerker (mto) en werkgever

De medewerkers in de organisatie zijn het allerbelangrijkst. Zonder goede mensen geen goede oplossingen/producten en tevreden klanten. Wat vinden zij eigenlijk van de organisatie, hun werk en hoe loyaal en bevlogen zijn zij? Feedback van medewerkers met behulp van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto) is zeer waardevol en essentieel om organisaties nog sterker te maken. 

En hoe tevreden is de ondernemer eigenlijk als werkgever over zijn of haar medewerkers? De scan brengt het in kaart.

business value scan biic financieel

Financiële stabiliteit

Ook de financiële positie wordt in kaart gebracht. Wat gaat goed, wat kan beter? Waar zitten de knoppen waaraan de ondernemer kan draaien? Wat is het effect van al de inspanningen?  En welk financieel effect mag de ondernemer verwachten na uw bijsturing als consultant.

klanttevredenheidsonderzoek nps

Klant- en leveranciers tevredenheid onderzoek 

Hoe ervaren de klanten de organisatie? Hoe ervaren leveranciers de organisatie? Vraag feedback, leer en breng deze kansen tot verdere professionalisering in kaart. 

organisatieadvies biic organisatieadviesbureau en consultancy werkwijze

Heisessie & Doen

U bespreekt de resultaten en analyses van de scan in een heisessie of workshop.

Samen met u klant brengt u alle bijsturingsopties en ideeën in kaart en u prioriteert deze. Vervolgens bepaalt u met de klant de concrete acties en planning.

biic organisatieadvies en consultancy
Voor wie?
Organisatieadviseurs
Managementconsultants
Marketeers
Accountants
Bedrijvencoaches
& Growthackers
BiiC Organsatieadvies trainingscentrum

Uitnodiging!

Het belangrijkste is uw behoefte. Wat wilt u bereiken? Voor welke uitdaging staat uw organisatie?

Wij nodigen u met plezier uit om vrijblijvend langs te komen bij BiiC, kennis te maken, ons trainingscentrum te ervaren en met elkaar te verkennen of wij van waarde voor elkaar kunnen zijn.

BiiC© is een consultancybureau innovatief techbedrijf en voor consultants. BiiC© is opgericht door een team van ervaren ondernemers, directeuren en management-consultants die de passie delen om organisaties te inspireren en te helpen aan vernieuwend inzicht, betere prestaties en/of meer winst.

Ontvang het BiiC© Magazine

Blijf op de hoogte van de nieuwste BiiC workshops, ontwikkelingen en opinie en ontvang 4 keer per jaar het digitale BiiC© Magazine

Aanmelden
Bezoekadres & Contact

BiiC BV 
Kantoor & Trainingscentrum
Nieuwland Parc 78
3351 LJ  Papendrecht
Nederland

085-3013168
info@biic.nl
www.biic.nl
KvK 78313406